bitblue bitblue bitblue
bitblue bitblue
bitblue bitblue
bitblue bitblue
bitblue bitblue

IT

N'fushën e IT-së ofrojmë ndihmë dhe konsultim n'Software & Hardware si dhe njohuri profesionale n'dizajnimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave Kompjuterike (Networking), po ashtu n'Prishtinë dhe Fushë Kosovë bëjmë Formatizimin e ...

Web

Për Web faqe n'ditet e modernizuara ka nevoj çdo kompani, ndërmarrje apo edhe çdo person/grup i cili për arsye personale apo profesionale i duhet prezenca virtuale, fatmirësisht që kemi zgjidhje profesionale edhe per këtë ...

Graphic

Pse gjithmonë thuhet që pasqyra më e mirë e një kompanisë është logoja? Sepse është gjë lehtë e kapshme, por edhe lehtë mund të shendrrohet n'disaster, kështu që dizajni duhet t'i besohet atyre që e din këtë lëmi. ...