bitblue bitblue bitblue
bitblue bitblue
bitblue bitblue
bitblue bitblue
bitblue bitblue

IT

N'fushën e IT-së ofrojmë ndihmë dhe konsultim n'Software & Hardware si dhe njohuri profesionale n'dizajnimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave Kompjuterike (Networking), po ashtu n'Prishtinë dhe Fushë Kosovë bëjmë Formatizimin e Kompjuterave dhe njëherit i rregullojmë n'mënyrë profesionale, këtu përveç formatizimin me t'gjitha llojet e Sistemeve Operative nga Windows dhe Linux, ne bëjmë edhe instalimin e programeve t'ndryshme si Office, Adobe, Lojëra dhe programe sipas nevojave tuaja.
bitblue