Rreth nesh

BitBlue është krijuar si kompani në vitin 2011 duke ofruar shërbime të ndryshme në fushen e IT-së nga mirembatja e rrjetave, serverave deri te zhvillimi profesional i webfaqeve dhe aplikacioneve të ndryshme. Me zhvillimin e webfaqeve të ishte e nevojshme që të kishte Web Hosting stabil dhe të shpejtë në menyrë që klientët të ishin të kënaqur me shpejtësinë, sigurinë dhe për shumë arsye tjera. Prandaj me gjithë eksperiencen në menaxhimin e servereve në Linux dhe Windows e deri tek virtualizimi dhe ngritja e sistemeve të ndryshme kemi vendosur që shërbimet tona ti ofrojmë edhe për të tjerët.

Disa nga arsyet pse mendojmë se duhet të na zgjedhni:

  • Jemi në hap me Teknologjinë e fjalës së fundit
  • Ekip profesional në fushën e IT-së
  • Përkrahje Teknike
  • Çmime konkurrente
  • Mundësi të shumta